винификация

Австрийските пенливи вина със нова пирамидална структура за качество

Австрия, която е известна със стриктните си законови норми касаещи винопроизводството, въведе нова структура с която стриктно се определя произхода на гроздето, стилът на винификация и времето за отлежаване върху утайка. Нововъведението има за цел да улесни потребителите на Австрийски пенливи вина,