Унгария налага промени в стандартите за Токайски вина

TokajiСъветът за търговия с най-прочутите Унгарски вина от Токай взе решение да премахне категориите 3 и 4 „путоньош“. Това предизвика противоречиви настроения, както сред винопроизводителите така и сред търговците на вино в страната.

Новите правила влизат в сила от тази година, а реакцията на консуматорите е все още неизвестна. Досега действащата система включваше Токайски вина с 3, 4, 5 и 6 путоньош, а най-високата степен бе Асу Есенция. С „путонь“ всъщност се измерва количеството остатъчна захарност във виното. Терминът идва от наименованието на дървеният съд в който се берат ботритизирелите (инфектирани от благородната плесен) зърна грозде. В зависимост колко такива съда се добавят към виното или ферментиращата мъст, се променя и нивото на остатъчна захарност във готовия продукт. Иначе казано 3 путоньоса са минимум 60 грама остатъчна захарност за литър, “4“ показва минимум 90, „5“ е минимум 120 и “6“ е минимум 150 грама остатъчна захарност за литър вино. Новите правила са част от инициативата „Ренесанс на Токайското вино“ и имат за цел по-високо качество. Новият минимум ще бъде 130 гр/л.

Според голяма част от винопроизводителите това ще има обратен ефект, тъй като не всички хора предпочитащи по-лек стил Токай биха преминали на по-високият и съответно по-скъп клас вина с цена не по-малка от 50 – 60 лева.

Токай

( 431 гледания )